Peuterarrangementen 2½ - 4: de peutergroep (peuterspeelzaalwerk) 

De peutergroep biedt peuters van 2½ – 4 jaar een eigen pedagogische omgeving in aanvulling op de thuissituatie en is een fijne plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep. Peuters ontwikkelen zich immers via spel. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en leidsters doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat. 
Op de peutergroep ontdekt een peuter dat de leidster en de andere kinderen in de groep prima gezelschap zijn en dat het zonder ouders ook veel plezier kan beleven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 
Een dagdeel op de peutergroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen structuur ontlenen. Vaste onderdelen zijn vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor zingen, verhaaltjes vertellen, boekjes lezen en groepsspelletjes, een moment van eten en drinken, buiten spelen en creatieve activiteiten. Daarnaast is er een aantal wisselende activiteiten, zoals een bezoekje aan de bibliotheek, kinderboerderij of speeltuintje.
Bij onze peutergroepen staat het spelen voorop. Rondom thema’s wordt aan verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de seizoenen. Maar ook onderwerpen als ziek zijn, water, kleur, de brandweer e.d. kunnen in een thema meer verdieping krijgen.
Op de peutergroep wordt de zelfredzaamheid van je kind vergroot. Het wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig een aantal handelingen uit te voeren, zoals zelf de jas ophangen, tasje ophalen, aan- en uitkleden. 
De peutergroep is ook een plaats waar in een vroeg stadium onzekerheden in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd kunnen worden. De medewerkers zullen hierover altijd contact met je opnemen. De intern begeleider, die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen, kan in overleg worden ingeschakeld. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen we zorg voor de juiste begeleiding. 

Openingstijden 
De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. Omdat PlusKinderopvang nauw samenwerkt met de basisscholen, mogen de peuters vanaf 8.30 uur gebracht worden en uiterlijk om 12.00 uur weer opgehaald worden. De haal- en brengmomenten van de peuterspeelzaal en de basisschool zijn daardoor op elkaar afgestemd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.